Persut http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/134294/all Tue, 12 Sep 2017 20:11:26 +0300 fi Talousgurut Elo ja Meri vauhdissa vastoin asiantuntijanäkemyksiä http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242759-talousgurut-elo-ja-meri-vauhdissa-vastoin-asiantuntijanakemyksia <p>On toki hyvä, että Sinisten Simon Elolla ja PS:n Leena Merellä on jotain yhteistä edelleen eli yhteinen vihollinen Vihreät. Vuorokauden sisään he ovat esittäneet näkemyksensä Touko Aallon ehdotuksesta karsia teollisuuden energiatukea: Simon Elo blogaa täällä otsikolla <a href="http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242742-vihreilla-on-teollisuuden-tappolinja">Vihreillä on teollisuuden tappolinja</a>&nbsp;ja Meren näkemys löytyy Uuden Suomen uutisista otsikolla&nbsp;<a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/229771-leena-meri-vihreiden-energiaesitys-merkitsee-valittomasti-tyottomyytta-suomalaisille">Leena Mereltä tyrmäys vihreille: &rdquo;Energiaesityksenne merkitsee välittömästi työttömyyttä suomalaisille&rdquo;</a>.</p><p>Ihastuttavan samansuuntainen näkemys näiltä kansanedustajilta, jotka eduskunnan CV:n mukaan eivät näytä olleen koskaan yrityksessä töissä, mutta kuitenkin ohittavat sujuvasti sekä VATT:n että puoliväliriihen asiantuntijaryhmän lausunnot tuen hyödyllisyydestä. Tämän tuen poistoa on muuten leikkauslistallaan ajanut myös Suomen Yrittäjät.</p><p><u><strong>Miten verotuksella autetaan sähköintensiivistä teollisuutta nyt?</strong></u></p><p>Vaikka tämä varmaan onkin useimmalle selvää, niin avaan kuitenkin hiukan kaksivaiheista verotusta, jolla luodaan teollisuudelle edullisempaa sähköä.</p><p><strong>1) Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta</strong></p><p>Suomessa kulutetulle sähkölle on käytössä kaksi verokantaa. Alennetun verokannan piirissä ovat teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit. Normiksi on katsottu ylempi verokannoista ja verotueksi kahden eri sähköverokannan erotus. Sähkövero on&nbsp;0,703 snt/kWh tälle teollisuudelle, kun kotitalouksille ja muille aloille se on&nbsp;2,253 snt/kWh. Verrattuna siihen, että kaikilla toimialoilla olisi sama ylempi verokanta jää valtiolta saamatta <strong>592 miljoonaa euroa.&nbsp;</strong></p><p><strong>2)&nbsp;Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus</strong></p><p>Teollisuus ja kasvihuoneet ovat energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piirissä. Tämä ns. veroleikkuri palauttaa yrityksille 85 % tilikaudella maksetuista kaikista energiaveroista vähennettynä 0,5 % yrityksen jalostusarvosta ja 50 000 eurolla. Keskimääräinen palautusprosentti leikkurin piiriin päässeellä lähes 150 yrityksellä (2015) on yli 70 % maksetuista energiaveroista ja suurimmillaan yli 80 %. Tämä on se tukiosuus, joka on nyt ollut keskustelun aiheena, ja sen arvo tänä vuonna on noin <strong>218 miljoonaa euroa</strong>.</p><p>Summa summarum: Ensin teollisuus saa helpotusta merkittävästi alemmalla verokannalla ja maksettuaan nuo verot saa se siitä noin 70-80% veroissa takaisin!</p><p><u><strong>Valtion Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (VATT) ja puoliväliriihen asiantuntijaryhmän näkemykset</strong></u></p><p>Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)&nbsp;<a href="http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaikuttavaa-vai-tarpeetonta-selvitys-yritystukien-vaikutuksista-valmistunut?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616" target="_blank">julkaisi 17.6.2015 selvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksesta</a>. Selvityksen mukaan useat tuet ovat hyödyttömiä tai haitallisia.</p><p><a href="http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79863/TEMrap_22_2017_verkkojulkaisu.pdf">Puoliväliriiheen tehtiin selvitys</a> asiantuntijaryhmän toimesta, joka totesi nyt kiistellystä verosta seuraavaa:&nbsp;</p><p>&quot;<em>Tuen tavoitteena on parantaa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. VATT:n tutkimuksen perusteella se ei ole onnistunut tässä tavoitteessa. Tutkimus ei löytänyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota veronpalautusten ja yhdenkään kilpailukykyindikaattorin välillä. Kilpailukyvyn mittareina tutkimus käytti seuraavia indikaattoreita: yrityksen tuottavuus, liikevaihto, nettovoittomarginaali, pääoman tuottoaste sekä viennin arvo.&quot;</em></p><p><em>&quot;Tuki vääristää kilpailua, sillä järjestelmä rajaa palautuksien maksamisen vain tietyille toimialoille. Toiseksi, suurikokoiset yritykset saavat takaisin huomattavasti suuremman osan maksamistaan energiaveroista kuin samojen toimialojen pienemmät palautuksiin oikeutetut yritykset. Lisäksi, koska suuri osa myös energiaintensiivisten alojen yrityksistä on kooltaan hyvin pieniä, vaikuttaa todennäköiseltä, että 50 000 euron omavastuuosuus jättää suuren osan kunkin toimialan yrityksistä täysin energiaveropalautusjärjestelmän ulkopuolelle. Tämä voi häiritä markkinakilpailua myös estämällä toimialarakenteen uudistumista ja uusien kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Tuen vaikuttavuus on 0 &ndash; se ei onnistu tavoitteessaan eli se ei lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä.&quot;</em></p><p>Lisäksi todetaan tuen kannustavuudesta energiankulutuksen vähentämiseen:</p><p>&quot;<em>Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset vesittävät kannustimet parantaa energiatehokkuutta &ndash; mitä suurempi energiankulutus on suhteessa jalostusarvoon, sitä suurempi on energiaveron palautus ja pienempi lopullinen energiaveroaste.</em>&quot;</p><p><strong>Myös Suomen Yrittäjät leikkaisi energiaverotukea</strong></p><p>Suomen Yrittäjät julkaisi huhtikuussa listaen ehdotuksistaan leikattaviksi yritystuiksi ja liiton toimitusjohtaja kertoi Talouselämälle:</p><p>&quot;<em>Julkisia menoja pitäisi pystyä vähentämään. On olemassa yritystukia, joista mielestämme ei ole sellaista hyötyä, että niihin kannattaisi nykyisessä mitassa veronmaksajien rahoja käyttää</em>&quot;, hän toteaa&nbsp;<em>Talouselämälle</em>.</p><p>Toinen syy liittyy kilpailun tasapuolisuusnäkökulmaan:&nbsp;&quot;<em>Kyllä näillä yritystuilla on taipumus kilpailua vääristää</em>.&quot;</p><p>Heidän seitsemän kohdan listallaan nyt keskusteltussa oleva vero on mukana ja kokonaissummaltaan merkittävin vähennettävä.</p><p><strong>Taasko on kaikenmaailman dosentit ja asiantuntijat väärässä?</strong></p><p>Hallitus tuntuu tekevän mitä EK käskee ja lähinnä suuryritysten sekä omistajien etuja. Sinisten ja PS:n talouslinjauksissa en näe itse mitään omaa - on otettu mitä Sipilä ja Orpo ovat linjanneet vailla omaa ymmärrystä ja näkemystä. Suosittelisin joko luottamaan asiantuntijoihin tai hankkimaan omaa osaamista kunnollisen talouspoliittisen linjauksen tekemiseksi ja myös antamaan näitä lausuntoja. Hyvä olisi myös sisäistää, että EK:n ja suuren pääoman lobbareiden korvaan kuiskimia uhkakuvia ei kannata purematta niellä. On&nbsp;hallituksessa sentään tehty järkevä salkkujako, kun talous- ja yritysasiat ovat täysin muiden hallussa.</p><p>Puoliväliriiheen tehdyn selvityksen asiantuntijaryhmä totesi: &quot;<em>Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talouskasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudistamista.</em>&quot;</p><p>WTF, siis&nbsp;Suomen pitäisi uudistua ja tukea kasvua sekä tehdä työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Saadaan tulos, jonka mukaan 10% edistää tavoitetta, mutta ei tehdä asialle mitään? Huhhuh. Sipilä ei halunnut vaarantaa kasvua ja Orpon mukaan kaikilla tuilla on puolustajansa. Palaamme asiaan syksyn budjettiriihessä - ja mehän palattiin, perustetetaan parlamentaarinen työryhmä nysväämään asian kanssa loppukausi. Näin saadaan hukattua neljä vuotta - hallitukselle myönnettäköön jappastelun korkein platinainen ansiomerkki!</p><p>Mielestäni hallitus tukee pysähtyneisyyttä kasvun ja uudistumisen sijaan vain säilyttäen olemassaolevien suuryritysten ja omistajien etuja sekä asemaa. Näin ei luoda uutta vientiä eikä kasvua. Yrittäjienkään hallitus tämä ei ole vaikka niin voisi kuvitella. Suomen Yrittäjätkin vaikuttavat olevan varsin pettyneitä hallituksen uskallukseen tehdä aitoja rakenteellisia muutoksia.</p><p>Surkeaa puuhastelua koko touhu.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On toki hyvä, että Sinisten Simon Elolla ja PS:n Leena Merellä on jotain yhteistä edelleen eli yhteinen vihollinen Vihreät. Vuorokauden sisään he ovat esittäneet näkemyksensä Touko Aallon ehdotuksesta karsia teollisuuden energiatukea: Simon Elo blogaa täällä otsikolla Vihreillä on teollisuuden tappolinja ja Meren näkemys löytyy Uuden Suomen uutisista otsikolla Leena Mereltä tyrmäys vihreille: ”Energiaesityksenne merkitsee välittömästi työttömyyttä suomalaisille”.

Ihastuttavan samansuuntainen näkemys näiltä kansanedustajilta, jotka eduskunnan CV:n mukaan eivät näytä olleen koskaan yrityksessä töissä, mutta kuitenkin ohittavat sujuvasti sekä VATT:n että puoliväliriihen asiantuntijaryhmän lausunnot tuen hyödyllisyydestä. Tämän tuen poistoa on muuten leikkauslistallaan ajanut myös Suomen Yrittäjät.

Miten verotuksella autetaan sähköintensiivistä teollisuutta nyt?

Vaikka tämä varmaan onkin useimmalle selvää, niin avaan kuitenkin hiukan kaksivaiheista verotusta, jolla luodaan teollisuudelle edullisempaa sähköä.

1) Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta

Suomessa kulutetulle sähkölle on käytössä kaksi verokantaa. Alennetun verokannan piirissä ovat teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit. Normiksi on katsottu ylempi verokannoista ja verotueksi kahden eri sähköverokannan erotus. Sähkövero on 0,703 snt/kWh tälle teollisuudelle, kun kotitalouksille ja muille aloille se on 2,253 snt/kWh. Verrattuna siihen, että kaikilla toimialoilla olisi sama ylempi verokanta jää valtiolta saamatta 592 miljoonaa euroa. 

2) Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Teollisuus ja kasvihuoneet ovat energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piirissä. Tämä ns. veroleikkuri palauttaa yrityksille 85 % tilikaudella maksetuista kaikista energiaveroista vähennettynä 0,5 % yrityksen jalostusarvosta ja 50 000 eurolla. Keskimääräinen palautusprosentti leikkurin piiriin päässeellä lähes 150 yrityksellä (2015) on yli 70 % maksetuista energiaveroista ja suurimmillaan yli 80 %. Tämä on se tukiosuus, joka on nyt ollut keskustelun aiheena, ja sen arvo tänä vuonna on noin 218 miljoonaa euroa.

Summa summarum: Ensin teollisuus saa helpotusta merkittävästi alemmalla verokannalla ja maksettuaan nuo verot saa se siitä noin 70-80% veroissa takaisin!

Valtion Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (VATT) ja puoliväliriihen asiantuntijaryhmän näkemykset

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi 17.6.2015 selvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksesta. Selvityksen mukaan useat tuet ovat hyödyttömiä tai haitallisia.

Puoliväliriiheen tehtiin selvitys asiantuntijaryhmän toimesta, joka totesi nyt kiistellystä verosta seuraavaa: 

"Tuen tavoitteena on parantaa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. VATT:n tutkimuksen perusteella se ei ole onnistunut tässä tavoitteessa. Tutkimus ei löytänyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota veronpalautusten ja yhdenkään kilpailukykyindikaattorin välillä. Kilpailukyvyn mittareina tutkimus käytti seuraavia indikaattoreita: yrityksen tuottavuus, liikevaihto, nettovoittomarginaali, pääoman tuottoaste sekä viennin arvo."

"Tuki vääristää kilpailua, sillä järjestelmä rajaa palautuksien maksamisen vain tietyille toimialoille. Toiseksi, suurikokoiset yritykset saavat takaisin huomattavasti suuremman osan maksamistaan energiaveroista kuin samojen toimialojen pienemmät palautuksiin oikeutetut yritykset. Lisäksi, koska suuri osa myös energiaintensiivisten alojen yrityksistä on kooltaan hyvin pieniä, vaikuttaa todennäköiseltä, että 50 000 euron omavastuuosuus jättää suuren osan kunkin toimialan yrityksistä täysin energiaveropalautusjärjestelmän ulkopuolelle. Tämä voi häiritä markkinakilpailua myös estämällä toimialarakenteen uudistumista ja uusien kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Tuen vaikuttavuus on 0 – se ei onnistu tavoitteessaan eli se ei lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä."

Lisäksi todetaan tuen kannustavuudesta energiankulutuksen vähentämiseen:

"Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset vesittävät kannustimet parantaa energiatehokkuutta – mitä suurempi energiankulutus on suhteessa jalostusarvoon, sitä suurempi on energiaveron palautus ja pienempi lopullinen energiaveroaste."

Myös Suomen Yrittäjät leikkaisi energiaverotukea

Suomen Yrittäjät julkaisi huhtikuussa listaen ehdotuksistaan leikattaviksi yritystuiksi ja liiton toimitusjohtaja kertoi Talouselämälle:

"Julkisia menoja pitäisi pystyä vähentämään. On olemassa yritystukia, joista mielestämme ei ole sellaista hyötyä, että niihin kannattaisi nykyisessä mitassa veronmaksajien rahoja käyttää", hän toteaa Talouselämälle.

Toinen syy liittyy kilpailun tasapuolisuusnäkökulmaan: "Kyllä näillä yritystuilla on taipumus kilpailua vääristää."

Heidän seitsemän kohdan listallaan nyt keskusteltussa oleva vero on mukana ja kokonaissummaltaan merkittävin vähennettävä.

Taasko on kaikenmaailman dosentit ja asiantuntijat väärässä?

Hallitus tuntuu tekevän mitä EK käskee ja lähinnä suuryritysten sekä omistajien etuja. Sinisten ja PS:n talouslinjauksissa en näe itse mitään omaa - on otettu mitä Sipilä ja Orpo ovat linjanneet vailla omaa ymmärrystä ja näkemystä. Suosittelisin joko luottamaan asiantuntijoihin tai hankkimaan omaa osaamista kunnollisen talouspoliittisen linjauksen tekemiseksi ja myös antamaan näitä lausuntoja. Hyvä olisi myös sisäistää, että EK:n ja suuren pääoman lobbareiden korvaan kuiskimia uhkakuvia ei kannata purematta niellä. On hallituksessa sentään tehty järkevä salkkujako, kun talous- ja yritysasiat ovat täysin muiden hallussa.

Puoliväliriiheen tehdyn selvityksen asiantuntijaryhmä totesi: "Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talouskasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudistamista."

WTF, siis Suomen pitäisi uudistua ja tukea kasvua sekä tehdä työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Saadaan tulos, jonka mukaan 10% edistää tavoitetta, mutta ei tehdä asialle mitään? Huhhuh. Sipilä ei halunnut vaarantaa kasvua ja Orpon mukaan kaikilla tuilla on puolustajansa. Palaamme asiaan syksyn budjettiriihessä - ja mehän palattiin, perustetetaan parlamentaarinen työryhmä nysväämään asian kanssa loppukausi. Näin saadaan hukattua neljä vuotta - hallitukselle myönnettäköön jappastelun korkein platinainen ansiomerkki!

Mielestäni hallitus tukee pysähtyneisyyttä kasvun ja uudistumisen sijaan vain säilyttäen olemassaolevien suuryritysten ja omistajien etuja sekä asemaa. Näin ei luoda uutta vientiä eikä kasvua. Yrittäjienkään hallitus tämä ei ole vaikka niin voisi kuvitella. Suomen Yrittäjätkin vaikuttavat olevan varsin pettyneitä hallituksen uskallukseen tehdä aitoja rakenteellisia muutoksia.

Surkeaa puuhastelua koko touhu.

 

]]>
11 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242759-talousgurut-elo-ja-meri-vauhdissa-vastoin-asiantuntijanakemyksia#comments Elinkeinoelämän keskusliitto Juha Sipilän hallitus Persut Sininen tulevaisuus Yritystuet Tue, 12 Sep 2017 17:11:26 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242759-talousgurut-elo-ja-meri-vauhdissa-vastoin-asiantuntijanakemyksia
Antoiko kansakunta rangaistuksen sinisille? http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242498-antoiko-kansakunta-rangaistuksen-sinisille <p>Ilmeisen uskottava Yle-mielipidetiedustelu * kertoo tylyn mittaustosiasian &ndash; loikkari ja ulkoministeri [!] <strong>Timo Soinin</strong> de facto johtama Sininen sai tilastovirheen sisään jäävät 1,4 prosentin kannatuksen &ndash; tässä vaiheessa. Hävettääkö Timo?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kansa ei siedä ilmeistä vääryyttä, sillä Perussuomalaisten äänestäjät äänestivät perussuomalaisia ehdokkaita, eikä mitään nyt tekaistuja sinisiä ehdokkaita! Äänestäjät ovat aina lopulta reiluja ja nyt on annettu tuomio. Kansa ei siedä nahkapenkkeilijöitä, jotka pitivät itsepintaisesti kiinni Audin takaovesta &ndash; ministeripallista, vain oman etunsa nimissä. Tulen kysymään Soinilta - &rdquo;Hävettääkö?&rdquo;</strong></p><p>&hellip;</p><p>* ... <em>Siniset painuivat jopa ryhmän Muut -alle! Sinisten kokonaiskannatus uppoutui tilastovirheeseen. Nyt, sillä ylihuomisestahan ei kukaan tiedä. Oli pakko laittaa pieni puolustuspuhe sinisille</em> &ndash; <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9818447"><u>LINKKI</u></a> ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9818447"><u>https://yle.fi/uutiset/3-9818447</u></a> -&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Toinen raskas kansallinen virhe tapahtui sinällään yritteliästä työtä tekevän toistaiseksi istuvan pääministerin &ndash; <strong>Juha Sipilän</strong> toimesta. Sipilä ei ottanut heti etäisyyttä loikkariministereihin &ndash; Juha on ilmeisesti liikaa yritysjohtaja, sillä kansalliseen johtajuuteen ei liity tämän tyyppistä mutkaselkäisyyttä. Juha halusi myös pitää kiinni ministerimersun takaoven kahvasta &ndash; tosin Kempeleen mies kertoi pestinsä alussa, että jos tulosta ei synny, vaihtakaa ukkoa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Suomi nousee &ndash; ainakin joidenkin mittareiden mukaan, sen sijaan hallituskannatus laskee</strong></p><p>Nyt tilastojen näkökulmasta saadaan Suomelle nousujohteisuutta ja hallitus syöksyy tuon ilmiön kimppuun kuin hukkuva oljenkorteen &ndash; ymmärtämättä, että luontaiset ja myös ulkoa tulleet tekijät nostivat/ nostavat odotuksia ja toimeliaisuutta Suomessa(-kin).&nbsp;</p><p>Kuka kykenee osoittamaan, että juuri hallituksen toimet ovat tuon nosteen takana -ei kukaan/ ketkään objektiivisesti, paitsi he, jotka haluavat Sipilän pysyvän pystyssä &ndash; ehkä aiheellisesti?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kansa ei voi ymmärtää miten 1,4 prosentin kannatuksella ylläpidetään viittä ministeripostia,</strong></p><p>... varsinkin erittäin tärkeää ulkoministerin postia ja vieläpä eduskunnan puhemiehen nuijaa. Kansa ei ymmärrä /hyväksy sitä, miksi Timo Soini &ndash; <em>mahtavan pääpersuilu elämäntyön jälkeen</em> - ei voinut hyväksyä/ niellä oman jäsenistönsä demokraattista äänestystulosta, vaan piti venkoilla ja sitten sen jälkeen vongata kokematon kansanedustaja <strong>Simon Elo</strong> puhemieheksi uudelle yritelmälle &ndash; herätellä uusia kannattajia &ndash; sinisiin ajatuksiin.&nbsp;</p><p>Tässä vaiheessa sininen on liian kansallisjuhlava väri loikkareille, joiden tavoite oli ainoastaan ylläpitää omaa urakehitystä. Mikäli kansa saa päättää &ndash; urat loppuvat lyhyeen, tai ainakin juuri siltä nyt näyttää.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Timo Soini, muut siniset ministerit ja erityisesti eduskunnan puhemies: </strong></p><p>&rdquo;<em>Hävettääkö teitä ollessanne kansan keskuudessa heidän silmiensä alla?</em>&rdquo; - Rehti kysymys, saammeko myös rehdit ja avoimet vastaukset. Tämä kirjoitus jaetaan laajasti poliitikko- ja mediakenttään.</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi</u></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka"><u>https://www.facebook.com/first.ilkka</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="http://www.tiede.fi/keskustelu/73151/kansakunta-antoi-rangaistuksen-sinisille?changed=1504767817"><u>T</u></a> BL BL BL FB <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/819309301584559/"><u>FB</u></a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/784544578422138/"><u>FB</u></a> BLOG 150753</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> nolottaako_timo_soini_07092017.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 07092017</p><p>&nbsp;</p><p>374_3163</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ilmeisen uskottava Yle-mielipidetiedustelu * kertoo tylyn mittaustosiasian – loikkari ja ulkoministeri [!] Timo Soinin de facto johtama Sininen sai tilastovirheen sisään jäävät 1,4 prosentin kannatuksen – tässä vaiheessa. Hävettääkö Timo?

 

Kansa ei siedä ilmeistä vääryyttä, sillä Perussuomalaisten äänestäjät äänestivät perussuomalaisia ehdokkaita, eikä mitään nyt tekaistuja sinisiä ehdokkaita! Äänestäjät ovat aina lopulta reiluja ja nyt on annettu tuomio. Kansa ei siedä nahkapenkkeilijöitä, jotka pitivät itsepintaisesti kiinni Audin takaovesta – ministeripallista, vain oman etunsa nimissä. Tulen kysymään Soinilta - ”Hävettääkö?”

* ... Siniset painuivat jopa ryhmän Muut -alle! Sinisten kokonaiskannatus uppoutui tilastovirheeseen. Nyt, sillä ylihuomisestahan ei kukaan tiedä. Oli pakko laittaa pieni puolustuspuhe sinisilleLINKKI ~ https://yle.fi/uutiset/3-9818447

 

Toinen raskas kansallinen virhe tapahtui sinällään yritteliästä työtä tekevän toistaiseksi istuvan pääministerin – Juha Sipilän toimesta. Sipilä ei ottanut heti etäisyyttä loikkariministereihin – Juha on ilmeisesti liikaa yritysjohtaja, sillä kansalliseen johtajuuteen ei liity tämän tyyppistä mutkaselkäisyyttä. Juha halusi myös pitää kiinni ministerimersun takaoven kahvasta – tosin Kempeleen mies kertoi pestinsä alussa, että jos tulosta ei synny, vaihtakaa ukkoa.

 

Suomi nousee – ainakin joidenkin mittareiden mukaan, sen sijaan hallituskannatus laskee

Nyt tilastojen näkökulmasta saadaan Suomelle nousujohteisuutta ja hallitus syöksyy tuon ilmiön kimppuun kuin hukkuva oljenkorteen – ymmärtämättä, että luontaiset ja myös ulkoa tulleet tekijät nostivat/ nostavat odotuksia ja toimeliaisuutta Suomessa(-kin). 

Kuka kykenee osoittamaan, että juuri hallituksen toimet ovat tuon nosteen takana -ei kukaan/ ketkään objektiivisesti, paitsi he, jotka haluavat Sipilän pysyvän pystyssä – ehkä aiheellisesti?

 

Kansa ei voi ymmärtää miten 1,4 prosentin kannatuksella ylläpidetään viittä ministeripostia,

... varsinkin erittäin tärkeää ulkoministerin postia ja vieläpä eduskunnan puhemiehen nuijaa. Kansa ei ymmärrä /hyväksy sitä, miksi Timo Soini – mahtavan pääpersuilu elämäntyön jälkeen - ei voinut hyväksyä/ niellä oman jäsenistönsä demokraattista äänestystulosta, vaan piti venkoilla ja sitten sen jälkeen vongata kokematon kansanedustaja Simon Elo puhemieheksi uudelle yritelmälle – herätellä uusia kannattajia – sinisiin ajatuksiin. 

Tässä vaiheessa sininen on liian kansallisjuhlava väri loikkareille, joiden tavoite oli ainoastaan ylläpitää omaa urakehitystä. Mikäli kansa saa päättää – urat loppuvat lyhyeen, tai ainakin juuri siltä nyt näyttää.

 

Timo Soini, muut siniset ministerit ja erityisesti eduskunnan puhemies:

Hävettääkö teitä ollessanne kansan keskuudessa heidän silmiensä alla?” - Rehti kysymys, saammeko myös rehdit ja avoimet vastaukset. Tämä kirjoitus jaetaan laajasti poliitikko- ja mediakenttään.

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 150753

 

DOC nolottaako_timo_soini_07092017.doc – OpenOffice Writer

PVM 07092017

 

374_3163

]]>
32 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242498-antoiko-kansakunta-rangaistuksen-sinisille#comments Jytkytys Mielipidemittaukset Persut Sininen tulevaisuus Timo Soini Thu, 07 Sep 2017 18:14:09 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242498-antoiko-kansakunta-rangaistuksen-sinisille
Poliitikkojen aivopieruviikko http://hautakangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241795-poliitikkojen-aivopieruviikko <p>Viime päivät ovat esimerkillisesti tuoneet esiin ne päättäjät ja vaikuttajat, jotka jo vuosia ovat odottaneet terrori-iskua, niin sanoakseni, vesi kielellä.</p><p>Mikään yllätys ei ollut, että &quot;maahanmuuttokriittiset&quot; perussuomalaiset sun muut intoilivat täysillä - ja turhautuivat pahanpäiväisesti, kun kävi ilmi että hyökkääjiä olikin lopulta vain yksi, ja että osa uhreista ja näitä auttaneista olikin itse maahanmuuttajataustaisia.<br /><br />Heidän mv-lehtijuttunsa ja huutelunsa &quot;suojeluskunnista&quot; sun muusta olisi mukava jättää omaan arvoonsa, mutta valitettavasti heidän arvonsa näyttävät yhtäkkiä valuneen kaikkiin perinteisiin suuriin puolueisiin.<br /><br /><strong>...</strong></p><p>Jo maanantaina pääministeri Sipilä vaati uutta <a href="http://m.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005334202.html?nomobile=2">&quot;tiedustelulakia&quot; kiireellisesti.</a> Tämä ei ole niinkään yllättävää, sillä päättäjämme ovat esittäneet täsmälleen samoja vaatimuksia kaikkien ulkomaistenkin terroritekojen jälkeen.</p><p>Tällöin emme vielä tienneet, että viranomaisia Supoa myöten oli varoitettu puukottajasta <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9792084">jo kuukausia sitten</a>. Tämäkin menee yksi yhteen useimpien ulkomailla tapahtuneiden vastaavien tekojen kanssa.<br /><br />Mikä oli yllättävää, oli että Sipilä kehtasi ryhtyä latomaan perustavanlaatuisia, ikiaikaisia ihmisoikeuksia arvojärjestykseen. Möläytyskilpailu oli avattu.<br /><br /><strong>...</strong></p><p>Viime päivät ovat olleet melkoista totalitarististen ajatusten ilotulitusta. Ensin Orpo, Risikko ja jopa Rinne ehtivät väläytellä &quot;palautuskeskusten&quot; perustamista - vaikka tämä on keino, jota edes <a href="http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005337734.html?ref=rss">poliisi ei halua</a>.</p><p>Sitten Risikko keksi vielä erikoisemman idean paperittomia auttavien ihmisten <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9791939">rankaisemisesta</a>. Tätäkin Orpo, ainakin varovasti, komppasi.</p><p>Tällaiset ulostuolot kertovat päättäjistämme paljon. Näillä ihmisillä ei ole mitään arvoja, omaatuntoa saati historian tuntemusta, vaan he kaupittelevat sitä, minkä uskovat myyvän - saadakseen sen, mitä haluavat. Kauniit puheet vaihtuvat käden käänteessä rasistien retoriikkaan yhtä nopeasti täällä kuin vaikka briteissäkin.</p><p><br /><strong>...</strong></p><p>Antti Rinteen julkisuudenhallinta sentään toimii jotenkin: jo keskiviikkona äijä lanseerasi lähinnä vinosti hymyilyttävät #synnytystalkoot, joten kohta tuskin kukaan muistaa hänen flirttailuaan persuilta kopioitujen ajatusten kanssa.</p><p>&quot;Synnytystalkoot&quot; on tosin nekin kopioitu perussuomalaisilta; nimittäin tämänvuotisesta <a href="https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017-arjesta-alkaa/">kuntavaaliohjelmasta</a>. Kyse tässäkin huonossa vitsissä on pohjimmiltaan rasistisesta populismista. Vanhat rikkaat ukot vaatimassa lisää synnyttäviä <strong>suomalaisia</strong>.</p><p>Fiksumpi voisi kysyä, mitä ihmeen järkeä demarien puheenjohtajan on kalastella aikaa sitten persuihin loikanneita vanhuksia, kun nuoret demarit pakenevat pikemminkin näiden demonisoiman &quot;vihervasemmiston&quot; suuntaan.</p><p><br /><strong>Voittaja?</strong></p><p>Tähän mennessä viikon vastuuttomimman möläytyksen on päästänyt kuitenkin valtiovarainministeri Orpo keskiviikkona: &quot;<a href="http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3627683/Ministeri+Orpo+Supolle+loytyy+rahaa+kunhan+tiedustelulaki+hyvaksytaan">Supolle löytyy rahaa, kunhan tiedustelulaki hyväksytään.</a>&quot;</p><p>Rahaa siis on, mutta sitä ei voida käyttää, ellei ensin saada kokoomuksen haluamaa massavalvontalakia? Tämän voisi tulkita suoranaiseksi kiristykseksi kansallisen turvallisuuden kustannuksella.</p><p>Se, mitä poliisi kaikkein eniten tarvitsee, on resursseja. Toisin sanoen, työntekijöitä.</p><p>Poliisi saa kyllä vinkkejä, vihjeitä ja varoituksia, ja saisi tietoa uhkista myös muista EU-maista, mutta nykyisenkään tietomassan seulomiseen <a href="http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Nerg-Poliisilla-on-ollut-ongelmia-seuloa-saamiaan-vihjetietoja/1032342?pwbi=789f7529fc4811de5021943f864e7875">ei riitä työvoimaa</a>.</p><p>Ja nyt valtiovarain- ja sisäministeripuolueen puheenjohtaja kehtaa ilmoittaa, että rahaa löytyisi kyllä (toistaiseksi laittomiin) tietojärjestelmiin, mutta ei poliisien työtunteihin?</p><p>Toivon, että tätä möläytystä ei ohiteta olankohautuksin. Jos poliiseja tarvitaan, niin heitä on palkattava alkaen tänään - ja täysin mistään urkintalaeista riippumatta.</p><p><br /><strong>...</strong></p><p>Olisiko mätäkuun aivopaineet nyt päästelty, vai vieläkö löytyy haastajia?</p><p>&nbsp;</p> Viime päivät ovat esimerkillisesti tuoneet esiin ne päättäjät ja vaikuttajat, jotka jo vuosia ovat odottaneet terrori-iskua, niin sanoakseni, vesi kielellä.

Mikään yllätys ei ollut, että "maahanmuuttokriittiset" perussuomalaiset sun muut intoilivat täysillä - ja turhautuivat pahanpäiväisesti, kun kävi ilmi että hyökkääjiä olikin lopulta vain yksi, ja että osa uhreista ja näitä auttaneista olikin itse maahanmuuttajataustaisia.

Heidän mv-lehtijuttunsa ja huutelunsa "suojeluskunnista" sun muusta olisi mukava jättää omaan arvoonsa, mutta valitettavasti heidän arvonsa näyttävät yhtäkkiä valuneen kaikkiin perinteisiin suuriin puolueisiin.

...

Jo maanantaina pääministeri Sipilä vaati uutta "tiedustelulakia" kiireellisesti. Tämä ei ole niinkään yllättävää, sillä päättäjämme ovat esittäneet täsmälleen samoja vaatimuksia kaikkien ulkomaistenkin terroritekojen jälkeen.

Tällöin emme vielä tienneet, että viranomaisia Supoa myöten oli varoitettu puukottajasta jo kuukausia sitten. Tämäkin menee yksi yhteen useimpien ulkomailla tapahtuneiden vastaavien tekojen kanssa.

Mikä oli yllättävää, oli että Sipilä kehtasi ryhtyä latomaan perustavanlaatuisia, ikiaikaisia ihmisoikeuksia arvojärjestykseen. Möläytyskilpailu oli avattu.

...

Viime päivät ovat olleet melkoista totalitarististen ajatusten ilotulitusta. Ensin Orpo, Risikko ja jopa Rinne ehtivät väläytellä "palautuskeskusten" perustamista - vaikka tämä on keino, jota edes poliisi ei halua.

Sitten Risikko keksi vielä erikoisemman idean paperittomia auttavien ihmisten rankaisemisesta. Tätäkin Orpo, ainakin varovasti, komppasi.

Tällaiset ulostuolot kertovat päättäjistämme paljon. Näillä ihmisillä ei ole mitään arvoja, omaatuntoa saati historian tuntemusta, vaan he kaupittelevat sitä, minkä uskovat myyvän - saadakseen sen, mitä haluavat. Kauniit puheet vaihtuvat käden käänteessä rasistien retoriikkaan yhtä nopeasti täällä kuin vaikka briteissäkin.


...

Antti Rinteen julkisuudenhallinta sentään toimii jotenkin: jo keskiviikkona äijä lanseerasi lähinnä vinosti hymyilyttävät #synnytystalkoot, joten kohta tuskin kukaan muistaa hänen flirttailuaan persuilta kopioitujen ajatusten kanssa.

"Synnytystalkoot" on tosin nekin kopioitu perussuomalaisilta; nimittäin tämänvuotisesta kuntavaaliohjelmasta. Kyse tässäkin huonossa vitsissä on pohjimmiltaan rasistisesta populismista. Vanhat rikkaat ukot vaatimassa lisää synnyttäviä suomalaisia.

Fiksumpi voisi kysyä, mitä ihmeen järkeä demarien puheenjohtajan on kalastella aikaa sitten persuihin loikanneita vanhuksia, kun nuoret demarit pakenevat pikemminkin näiden demonisoiman "vihervasemmiston" suuntaan.


Voittaja?

Tähän mennessä viikon vastuuttomimman möläytyksen on päästänyt kuitenkin valtiovarainministeri Orpo keskiviikkona: "Supolle löytyy rahaa, kunhan tiedustelulaki hyväksytään."

Rahaa siis on, mutta sitä ei voida käyttää, ellei ensin saada kokoomuksen haluamaa massavalvontalakia? Tämän voisi tulkita suoranaiseksi kiristykseksi kansallisen turvallisuuden kustannuksella.

Se, mitä poliisi kaikkein eniten tarvitsee, on resursseja. Toisin sanoen, työntekijöitä.

Poliisi saa kyllä vinkkejä, vihjeitä ja varoituksia, ja saisi tietoa uhkista myös muista EU-maista, mutta nykyisenkään tietomassan seulomiseen ei riitä työvoimaa.

Ja nyt valtiovarain- ja sisäministeripuolueen puheenjohtaja kehtaa ilmoittaa, että rahaa löytyisi kyllä (toistaiseksi laittomiin) tietojärjestelmiin, mutta ei poliisien työtunteihin?

Toivon, että tätä möläytystä ei ohiteta olankohautuksin. Jos poliiseja tarvitaan, niin heitä on palkattava alkaen tänään - ja täysin mistään urkintalaeista riippumatta.


...

Olisiko mätäkuun aivopaineet nyt päästelty, vai vieläkö löytyy haastajia?

 

]]>
35 http://hautakangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241795-poliitikkojen-aivopieruviikko#comments Kotimaa Kokoomus Persut Pölhöpopulismi SDP Terrorismi Thu, 24 Aug 2017 05:53:54 +0000 Ville Hautakangas http://hautakangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241795-poliitikkojen-aivopieruviikko
Persujen gallup-jytky on siis 6% http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240267-persujen-gallup-jytky-on-siis-6 <p>Hesarin uusimman gallupin mukaan persujen kannatus on n.6% luokkaa ja UV:n 2,5%</p><p>&nbsp;</p><p>Nyt minä ymmärrän paljon paremmin sen persujen huolenpidon ja murheen näistä eronneista, harmitus on siis teitysti suuri, koska sinne meni samalla uskottavuus.</p><p>Kyllähän se oli tiedossa, että puolueen äänestäjät ovat nyt sitten ainoastaan maahamuuttokriittiset ja EU-vastaiset, ja niiden osuus on juuri tuo.</p><p>Haaveeksi jää ne vaalivoitot ja haaveeksi jää hallitus.</p><p>Halla-Aholla on edessä kuihtuvat ajat, ja pienpuolueen arki</p><p>Tälläaisella kannatuksella ei ole mitään sanomista Suomen maahanmuuttopolitiikkaan, eli isoksi meteliksi jää se persujen huuto, kansaa ei kiinnosta nämä asiat niin paljon, ja kun maine on mikä on, niin sitä saa mitä tilaa.</p><p>UV saa juuri sellaisen kannatuksen, kuin oletinkin, ja tuskinpa kukaan täysjärkinen odotti muuta, jos ne vaaleissa saavat 2-4% äänistä, niin sehän on huipputulos.</p><p>&nbsp;</p><p>Hallitukselle nämä keskustan ja UV:n lukemat tietävät tietysti hankalia aikoja.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hesarin uusimman gallupin mukaan persujen kannatus on n.6% luokkaa ja UV:n 2,5%

 

Nyt minä ymmärrän paljon paremmin sen persujen huolenpidon ja murheen näistä eronneista, harmitus on siis teitysti suuri, koska sinne meni samalla uskottavuus.

Kyllähän se oli tiedossa, että puolueen äänestäjät ovat nyt sitten ainoastaan maahamuuttokriittiset ja EU-vastaiset, ja niiden osuus on juuri tuo.

Haaveeksi jää ne vaalivoitot ja haaveeksi jää hallitus.

Halla-Aholla on edessä kuihtuvat ajat, ja pienpuolueen arki

Tälläaisella kannatuksella ei ole mitään sanomista Suomen maahanmuuttopolitiikkaan, eli isoksi meteliksi jää se persujen huuto, kansaa ei kiinnosta nämä asiat niin paljon, ja kun maine on mikä on, niin sitä saa mitä tilaa.

UV saa juuri sellaisen kannatuksen, kuin oletinkin, ja tuskinpa kukaan täysjärkinen odotti muuta, jos ne vaaleissa saavat 2-4% äänistä, niin sehän on huipputulos.

 

Hallitukselle nämä keskustan ja UV:n lukemat tietävät tietysti hankalia aikoja.

]]>
31 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240267-persujen-gallup-jytky-on-siis-6#comments %23hallitus gallup Persut Wed, 19 Jul 2017 03:42:17 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240267-persujen-gallup-jytky-on-siis-6
Suomi ja Suomalaiset haluavat olla EU:n jäseniä http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239916-suomi-ja-suomalaiset-haluavat-olla-eun-jasenia <p>Paljon on tälläkin alustalla ollut puhetta EU:n hyödyistä ja haitoista, ja tietyt kirjoittajat pitävät koko EU:ta kaiken pahan alkuna ja juurena.</p><p>Uusimpien kyselyjen mukaan EU on kuitenkin Suomalaisten suosiossa, eikä valtaosa kansasta halua edes äänestystä asiasta.</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-9710808" title="https://yle.fi/uutiset/3-9710808">https://yle.fi/uutiset/3-9710808</a></p><p>&nbsp;</p><p>Minusta voisi pikkuhiljaa lopettaa EU:n syyttelyn kaikesta mikä on Suomessa huonosti, eihän tuo missään nimessä ole täydellinen ja osaltaan myös erittäin heikosti johdettu, mutta kun ajattelee pientä Suomea tässä yhteydessä, niin kyllä ne edut ovat suuremmat kuin haitat.</p><p>Suomalaiset yritykset ovat täysin riippuvaisia EU:sta ja ovat tyytyväisiä, että kauppasuhteet ja kaupankäynti yli rajojen on helppoa.</p><p>Meidän oma politiikka sitten määrää pitkälti, miten suhtaudumme EU:n säädöksiin ja miten käytämme asioita ja mahdollisuuksia hyväksi.</p><p>Nyt kun tuolla rapakon takana on vallassa yksi älykääpiö, niin aina parempi, mitä enemmän teemme yhteistyötä EU:n kannsa esim. turvallisuuspolitiikan saralla.</p><p>Vastustaa voi, jos niin haluaa, mutta menestymismahdollisuutta tällä linjalla ei ole.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Paljon on tälläkin alustalla ollut puhetta EU:n hyödyistä ja haitoista, ja tietyt kirjoittajat pitävät koko EU:ta kaiken pahan alkuna ja juurena.

Uusimpien kyselyjen mukaan EU on kuitenkin Suomalaisten suosiossa, eikä valtaosa kansasta halua edes äänestystä asiasta.

https://yle.fi/uutiset/3-9710808

 

Minusta voisi pikkuhiljaa lopettaa EU:n syyttelyn kaikesta mikä on Suomessa huonosti, eihän tuo missään nimessä ole täydellinen ja osaltaan myös erittäin heikosti johdettu, mutta kun ajattelee pientä Suomea tässä yhteydessä, niin kyllä ne edut ovat suuremmat kuin haitat.

Suomalaiset yritykset ovat täysin riippuvaisia EU:sta ja ovat tyytyväisiä, että kauppasuhteet ja kaupankäynti yli rajojen on helppoa.

Meidän oma politiikka sitten määrää pitkälti, miten suhtaudumme EU:n säädöksiin ja miten käytämme asioita ja mahdollisuuksia hyväksi.

Nyt kun tuolla rapakon takana on vallassa yksi älykääpiö, niin aina parempi, mitä enemmän teemme yhteistyötä EU:n kannsa esim. turvallisuuspolitiikan saralla.

Vastustaa voi, jos niin haluaa, mutta menestymismahdollisuutta tällä linjalla ei ole.

]]>
57 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239916-suomi-ja-suomalaiset-haluavat-olla-eun-jasenia#comments EU Euro Persut Mon, 10 Jul 2017 06:18:26 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239916-suomi-ja-suomalaiset-haluavat-olla-eun-jasenia
Persujen suuri näytelmä? http://markusraitolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239296-persujen-suuri-naytelma <p>Yleensä en kirjoita tänne varsinaisesti ajankohtaisista asioista, mutta nyt teen poikkeuksen. Minulle on viime päivinä syntynyt vahva epäilys, että persujen jakautuminen kahteen leiriin on vain käsikirjoitettua näytelmää. Jakautumalla näennäisesti kahteen leiriin, eli pelaamalla kaksilla eri korteilla, persut saavat haukattua maksimaalisen palan kakusta. Persut pääsevät hallitukseen, jonne hallituskumppanit eivät halua halla-aholaisia. Hallituksessa he saavat pitää kiinni niistä itselleen tärkeistä asioista, jotka nykyhallituksessa heille ovat mahdollisia. Muussa tapauksessa RKP tulisi hallitukseen, ja hallituksen politiikka muuttuisi persujen näkökulmasta liian liberaaliksi. Pahimmassa tapauksessa tulisi uudet vaalit, jonka voisivat voittaa vihreät ja vasemmisto. Samalla persut voivat kunnioittaa jäsenistönsä tahtoa nostamalla halla-aholaiset puolueen johtoon, ja lisäksi he pääsevät oppositioon hakemaan kannatuksensa nostoa räväkällä politiikalla.</p><p>Miksi sitten tällaista epäilen? Ensimmäinen syy on edellä sanottu, persut hyötyvät taktisesta näennäisjakautumisesta. Toinen syy on, että jakautumisesta oli tietoa jo kuukautta ennen kuin se tapahtui, ja silti kaikki osalliset kiistävät kaiken etukäteissuunnittelun. Kaikki tapahtui mukamas hetken mielijohteesta ja kovalla kiireellä. Hetkeä aiemmin Soini oli nimittänyt loikkareita luusereiksi, nyt he ovatkin sankareita.</p><p>Kolmas syy on, että soinilaiset esittävät omituisia selityksiä arvomaailmojen jakautumisesta. Terhon ja Halla-ahon väliltä ei juuri tuntunut löytyvän eroja kampanjan aikana. Nuivia on kummallakin puolella. Persut ovat tähänkin asti kulkeneet rasismikohusta toiseen ja katsoneet läpi sormien veljeilyä erilaisten natsien kanssa. Soini ole &rdquo;olli immosia&rdquo; juurikaan moittinut, saati puolueesta pois heittänyt. Nyt yllättäin halla-aholaiset ovatkin atteellisesti liian kaukana soinilaisista. Halla-ahon taustalla on joitain ihmisarvon vastaisia tahoja, esimerkiksi Suomen Sisu ja Suomen vastarinta liike, sanovat soinilaiset. Halla-ahon puolesta oli kuulemma kampanjoitu ihan hommafoorumilla asti, sehän on soinilaisista epäilyttävää. Vasta nyt soinilaiset oivalsivat, että Halla-aho on tuomittu kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, ja vasta nyt siitä tuli heille ongelma.</p><p>Neljäs syy on, että Soini itse on aina tähän asti kunnon populistin lailla kunnioittanut kansan päätöstä: kansa on puhunut ja pulinat pois. Nyt Soini rakentelee omituisia salaliittoteorioita siitä, miten salaisilla keskustelufoorumeilla on jo vuoden ajan juonittu häntä vastaan ja Halla-ahon puolesta, ja kuinka Suomen Sisun salainen juntta on kaapannut epädemokraattisin keinoin vallan puolueessa. Saapa nähdä miten kauan persujen jakautuneisuus ja erimielisyydet oikeasti jatkuvat. Veikkaanpa, että ei ainakaan tätä hallituskautta pidempään.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yleensä en kirjoita tänne varsinaisesti ajankohtaisista asioista, mutta nyt teen poikkeuksen. Minulle on viime päivinä syntynyt vahva epäilys, että persujen jakautuminen kahteen leiriin on vain käsikirjoitettua näytelmää. Jakautumalla näennäisesti kahteen leiriin, eli pelaamalla kaksilla eri korteilla, persut saavat haukattua maksimaalisen palan kakusta. Persut pääsevät hallitukseen, jonne hallituskumppanit eivät halua halla-aholaisia. Hallituksessa he saavat pitää kiinni niistä itselleen tärkeistä asioista, jotka nykyhallituksessa heille ovat mahdollisia. Muussa tapauksessa RKP tulisi hallitukseen, ja hallituksen politiikka muuttuisi persujen näkökulmasta liian liberaaliksi. Pahimmassa tapauksessa tulisi uudet vaalit, jonka voisivat voittaa vihreät ja vasemmisto. Samalla persut voivat kunnioittaa jäsenistönsä tahtoa nostamalla halla-aholaiset puolueen johtoon, ja lisäksi he pääsevät oppositioon hakemaan kannatuksensa nostoa räväkällä politiikalla.

Miksi sitten tällaista epäilen? Ensimmäinen syy on edellä sanottu, persut hyötyvät taktisesta näennäisjakautumisesta. Toinen syy on, että jakautumisesta oli tietoa jo kuukautta ennen kuin se tapahtui, ja silti kaikki osalliset kiistävät kaiken etukäteissuunnittelun. Kaikki tapahtui mukamas hetken mielijohteesta ja kovalla kiireellä. Hetkeä aiemmin Soini oli nimittänyt loikkareita luusereiksi, nyt he ovatkin sankareita.

Kolmas syy on, että soinilaiset esittävät omituisia selityksiä arvomaailmojen jakautumisesta. Terhon ja Halla-ahon väliltä ei juuri tuntunut löytyvän eroja kampanjan aikana. Nuivia on kummallakin puolella. Persut ovat tähänkin asti kulkeneet rasismikohusta toiseen ja katsoneet läpi sormien veljeilyä erilaisten natsien kanssa. Soini ole ”olli immosia” juurikaan moittinut, saati puolueesta pois heittänyt. Nyt yllättäin halla-aholaiset ovatkin atteellisesti liian kaukana soinilaisista. Halla-ahon taustalla on joitain ihmisarvon vastaisia tahoja, esimerkiksi Suomen Sisu ja Suomen vastarinta liike, sanovat soinilaiset. Halla-ahon puolesta oli kuulemma kampanjoitu ihan hommafoorumilla asti, sehän on soinilaisista epäilyttävää. Vasta nyt soinilaiset oivalsivat, että Halla-aho on tuomittu kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, ja vasta nyt siitä tuli heille ongelma.

Neljäs syy on, että Soini itse on aina tähän asti kunnon populistin lailla kunnioittanut kansan päätöstä: kansa on puhunut ja pulinat pois. Nyt Soini rakentelee omituisia salaliittoteorioita siitä, miten salaisilla keskustelufoorumeilla on jo vuoden ajan juonittu häntä vastaan ja Halla-ahon puolesta, ja kuinka Suomen Sisun salainen juntta on kaapannut epädemokraattisin keinoin vallan puolueessa. Saapa nähdä miten kauan persujen jakautuneisuus ja erimielisyydet oikeasti jatkuvat. Veikkaanpa, että ei ainakaan tätä hallituskautta pidempään.

]]>
4 http://markusraitolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239296-persujen-suuri-naytelma#comments Halla-aho Persut Uusivaihtoehto Tue, 27 Jun 2017 12:04:15 +0000 Markus Raitolampi http://markusraitolampi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239296-persujen-suuri-naytelma
Oliko tämäkin salaliitto http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239099-oliko-tamakin-salaliitto <p>Tänään näimme telkkarista näyttävän tiedotustilaisuuden. Siinä Kike Elomaa ilmoitti suurieleisesti tulevan takaisin Perussuomalaisten riveihin. Kameran edessä oli Halla-aho, Meri ja Huhtasaari.</p><p>Tilaisuus hyvin suunniteltu mediatapahtuma. Eihän tuohon Elomaan takaisintuloon olisi tarvinnut noin suurta showta järjestää.</p><p>Kun minulla on niin vilkas mielikuvitus niin tuli mieleen, että oliko etukäteen sovittu loikkaus ja sitten takaisin näyttävästi.</p><p>Laittoiko Halla-Aho Kike Elomaan syötiksi, jolla houkutellaan ja rohkaistaan myös muita loikkareita takaisin Perussuomalaisiin. Miksi muute näin näyttävä tapahtuma medialle.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänään näimme telkkarista näyttävän tiedotustilaisuuden. Siinä Kike Elomaa ilmoitti suurieleisesti tulevan takaisin Perussuomalaisten riveihin. Kameran edessä oli Halla-aho, Meri ja Huhtasaari.

Tilaisuus hyvin suunniteltu mediatapahtuma. Eihän tuohon Elomaan takaisintuloon olisi tarvinnut noin suurta showta järjestää.

Kun minulla on niin vilkas mielikuvitus niin tuli mieleen, että oliko etukäteen sovittu loikkaus ja sitten takaisin näyttävästi.

Laittoiko Halla-Aho Kike Elomaan syötiksi, jolla houkutellaan ja rohkaistaan myös muita loikkareita takaisin Perussuomalaisiin. Miksi muute näin näyttävä tapahtuma medialle.

]]>
9 http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239099-oliko-tamakin-salaliitto#comments Loikkarit Persut Thu, 22 Jun 2017 12:17:56 +0000 Raimo Tossavainen http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239099-oliko-tamakin-salaliitto
Gallupit, loikkarit ja puoluepolitiikka http://peevee912.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239082-gallupit-loikkarit-ja-puoluepolitiikka <p>Ovatko tuoreet <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9684222">Ylen </a>ja <a href="http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005264630.html">HS:n </a>mielipidemittaukset saaneet uutta vipinää perussuomalaisista eduskuntaan ponnistaneiden kansanedustajien kinttuihin? Ainakin juuri galluppien julkaisun aikaan sattui sopivasti, että Kike Elomaa hyppäsi paluuloikan takaisin juurilleen. Olipa syy gallupeissa tai periaatteissa, lisää hyppyjä on kuulemma odotettavissa, ennustaa <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/halla-aho-toivoo-etta-kike-elomaan-esimerkki-rohkaisee-muitakin-palaamaan-perussuomalaisiin/6480600">Jussi Halla-aho.</a></p><p>Ihan mielenkiintoista, varsinkin sen vuoksi, että perussuomalaisten vallanvaihto-operaatio jälkiaaltoiluineen näyttää meille äänestäjille, mitä puoluepolitikointi oikeasti on. Se todistaa myös pysyvien puolueitten järjettömyyden. &nbsp;</p><p>Onko demokratiassa pakko olla ikuisesti tietyssä aatteessaan (muka)pysyviä puolueita, jotka ovat mielestään aina ja joka tilanteessa oikeassa? Nämä ikipuolueet ovat pelkkiä vallan keskittymiä, joihin ajan myötä pesiytyy omat sisäiset valtapelinsä ja valtiaansa, jotka vain hokevat ikuisia oikeassa olemisen mantrojaan.</p><p>Onko oikeaa edes olemassa, kun maailma on jokaiselle omanlaisensa?</p><p>Me itse kukin kun näemme maailman omasta kokemuksestamme ja omalta paikaltamme käsin. Meillä on omat vakaumuksemme ja käsityksemme, joiden varassa teemme havaintomme. Me vain luulemme näkevämme oikein. Emmekä edes yritä kurkistaa naapurin aidan taa.</p><p>Ainakin tähän asti kaikille puolueillemme on ollut (kokeneen poliitikon sanoin) &rdquo;aivan päivän selvää&rdquo;, että (edelleen kokeneen poliitikon sanoin) &rdquo;takki ei käänny&rdquo;. Kehutaan oikein sillä, että ollaan oltu tätä mieltä jo vuodesta aikaa sitten ennen nykyaikaa.</p><p>Eikä tässä mitään niin kauan kuin kukin puolue voi pysyä vain siellä omalla tontillaan. Yhteistyötä toisin näkevien kesken ei ole pakko tehdä. Vaan kun ei edes samalla puolen aitaa olla samaa mieltä. Puolueet ovat täynnä sisäisiä klikkejään ja blokkejaan, mistä perussuomalaisten kahtiajako on nyt vain yksi esimerkki.</p><p>Tähän asti me olemme olleet melko puolueuskollisia, ainakin olemme pitäneet itsestään selvänä sitä, että meillä nämä puolueet nyt vain ovat ja pysyvät. Nykyisessä maailmassa tässä ei ole enää mitään järkeä. Siinä ei ole sen enempää järkeä kuin pitkän poliittisen uran omaavan poliitikon takertumisessa asemaansa.</p><p>Onneksi nyt sitten Soini ja Halla-aho ovat saaneet aikaan edes pientä puoluetuulen virettä. Suurempaa tuuletusta odotan kuitenkin Touko Aallon myötä. Ja ehkä joku vielä täysin tuntematon kansalaisaktiivi saa aikaan jotain aivan uutta puhuria ennen seuraavia vaaleja &ndash; tukeutumatta ja lukeutumatta yhteenkään jo olemassa olevaan puolueeseen.</p> Ovatko tuoreet Ylen ja HS:n mielipidemittaukset saaneet uutta vipinää perussuomalaisista eduskuntaan ponnistaneiden kansanedustajien kinttuihin? Ainakin juuri galluppien julkaisun aikaan sattui sopivasti, että Kike Elomaa hyppäsi paluuloikan takaisin juurilleen. Olipa syy gallupeissa tai periaatteissa, lisää hyppyjä on kuulemma odotettavissa, ennustaa Jussi Halla-aho.

Ihan mielenkiintoista, varsinkin sen vuoksi, että perussuomalaisten vallanvaihto-operaatio jälkiaaltoiluineen näyttää meille äänestäjille, mitä puoluepolitikointi oikeasti on. Se todistaa myös pysyvien puolueitten järjettömyyden.  

Onko demokratiassa pakko olla ikuisesti tietyssä aatteessaan (muka)pysyviä puolueita, jotka ovat mielestään aina ja joka tilanteessa oikeassa? Nämä ikipuolueet ovat pelkkiä vallan keskittymiä, joihin ajan myötä pesiytyy omat sisäiset valtapelinsä ja valtiaansa, jotka vain hokevat ikuisia oikeassa olemisen mantrojaan.

Onko oikeaa edes olemassa, kun maailma on jokaiselle omanlaisensa?

Me itse kukin kun näemme maailman omasta kokemuksestamme ja omalta paikaltamme käsin. Meillä on omat vakaumuksemme ja käsityksemme, joiden varassa teemme havaintomme. Me vain luulemme näkevämme oikein. Emmekä edes yritä kurkistaa naapurin aidan taa.

Ainakin tähän asti kaikille puolueillemme on ollut (kokeneen poliitikon sanoin) ”aivan päivän selvää”, että (edelleen kokeneen poliitikon sanoin) ”takki ei käänny”. Kehutaan oikein sillä, että ollaan oltu tätä mieltä jo vuodesta aikaa sitten ennen nykyaikaa.

Eikä tässä mitään niin kauan kuin kukin puolue voi pysyä vain siellä omalla tontillaan. Yhteistyötä toisin näkevien kesken ei ole pakko tehdä. Vaan kun ei edes samalla puolen aitaa olla samaa mieltä. Puolueet ovat täynnä sisäisiä klikkejään ja blokkejaan, mistä perussuomalaisten kahtiajako on nyt vain yksi esimerkki.

Tähän asti me olemme olleet melko puolueuskollisia, ainakin olemme pitäneet itsestään selvänä sitä, että meillä nämä puolueet nyt vain ovat ja pysyvät. Nykyisessä maailmassa tässä ei ole enää mitään järkeä. Siinä ei ole sen enempää järkeä kuin pitkän poliittisen uran omaavan poliitikon takertumisessa asemaansa.

Onneksi nyt sitten Soini ja Halla-aho ovat saaneet aikaan edes pientä puoluetuulen virettä. Suurempaa tuuletusta odotan kuitenkin Touko Aallon myötä. Ja ehkä joku vielä täysin tuntematon kansalaisaktiivi saa aikaan jotain aivan uutta puhuria ennen seuraavia vaaleja – tukeutumatta ja lukeutumatta yhteenkään jo olemassa olevaan puolueeseen.

]]>
11 http://peevee912.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239082-gallupit-loikkarit-ja-puoluepolitiikka#comments Kotimaa Demokratia Loikkarit Persut Puoluepolitiikka Puolueuskollisuus Thu, 22 Jun 2017 10:22:05 +0000 Eeva Vallius http://peevee912.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239082-gallupit-loikkarit-ja-puoluepolitiikka
Kaikkien puolueiden kannatus laskee? http://karitorikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238832-kaikkien-puolueiden-kannatus-laskee <p>Minkälainen on seuraavien eduskuntavaalien jälkeinen parlamentti, kun näyttää siltä, että objektiivisesti katsoen lähes kaikkien puolueiden kannatuksen pitäisi laskea?<br /><br />Hallituspuolueet:<br />Keskustan ja kokoomuksen toiminta oli lähinnä kyynisen sikamaista ja vallantäyteisen diktatuurimaista perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen ja luultavasti jo&nbsp; ennen&nbsp; em. kokousta.<br />Johtopäätös: Kyllähän rehellinen keskustalainen tai kokoomuslainen, jos sellaisia on, haluaa ainakin vaihtaa puolueidensa johtajat ennenkuin voivat ajatella äänestävänsä entiseen malliin.<br />Perussuomalaisista eronnut UVa: Kukapa haluaisi äänestää loikkareita, juudaksia, pettureita....kuka?<br /><br />Oppositio:<br />Perussuomalaiset: Suomalaiset eivät pahemmin arvosta äärityyppejä, kuulapäiset natsit, kansallismieliset kiihkoilijat, impivaaralaiset ulkomaalaiskammoiset voivat viehättää korkeintaan olematonta vähemmistöä. Luvataan heille kuitenkin 5 - 7 %:n ääniosuus.<br /><br />Vihreät: Viimeisen päälle taitava populisti besserwisser Ville Niinistö on saanut nostettua puolueen&nbsp; kannatuksen jostain tuntemattomasta syystä ennen kokemattoman korkealle. Tuuli- tai aurinkovoimalla ei maan energiahuoltoa ei voi hoitaa. Metsiä pitää voida käytää muuhunkin kuin puiden halailuun. Kyllä kansalaiset tämän vielä huomaavat, Aallon johtamana kannatus auttamatta alenee.<br /><br />Ruåttalaiset ja Kristilliset:<br />Henriksson ja Essayah olivat jo kieli pitkällä menossa hallitukseen Sipilän ja Orpon pikku apureiksi &quot;välttämättömiin&quot; leikkaustalkoisiin oppositioaikaiset puheensa unohtaen.<br /><br />SDP &amp; Vasemmistoliitto<br />Hallituskriisin aikana ja sen jälkimainingeissa molemmat vaatisvat uusia vaaleja. Siinä mielessä jokseenkin ryhdikästä toiminitaa. Tosin&nbsp; A. Rinne ja L. Andersson ovat monille sananmukaisesti punainen (v)aate ja sen kautta aivan mahdottomia äänestettäväksi. Tosin kummaltakaan puolueelta ei mitään erityisen radikaalia tai kinnostavaa&nbsp; ole aikoihin kuultu.<br /><br />eli Kenelle voi äänensä antaa?<br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Minkälainen on seuraavien eduskuntavaalien jälkeinen parlamentti, kun näyttää siltä, että objektiivisesti katsoen lähes kaikkien puolueiden kannatuksen pitäisi laskea?

Hallituspuolueet:
Keskustan ja kokoomuksen toiminta oli lähinnä kyynisen sikamaista ja vallantäyteisen diktatuurimaista perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen ja luultavasti jo  ennen  em. kokousta.
Johtopäätös: Kyllähän rehellinen keskustalainen tai kokoomuslainen, jos sellaisia on, haluaa ainakin vaihtaa puolueidensa johtajat ennenkuin voivat ajatella äänestävänsä entiseen malliin.
Perussuomalaisista eronnut UVa: Kukapa haluaisi äänestää loikkareita, juudaksia, pettureita....kuka?

Oppositio:
Perussuomalaiset: Suomalaiset eivät pahemmin arvosta äärityyppejä, kuulapäiset natsit, kansallismieliset kiihkoilijat, impivaaralaiset ulkomaalaiskammoiset voivat viehättää korkeintaan olematonta vähemmistöä. Luvataan heille kuitenkin 5 - 7 %:n ääniosuus.

Vihreät: Viimeisen päälle taitava populisti besserwisser Ville Niinistö on saanut nostettua puolueen  kannatuksen jostain tuntemattomasta syystä ennen kokemattoman korkealle. Tuuli- tai aurinkovoimalla ei maan energiahuoltoa ei voi hoitaa. Metsiä pitää voida käytää muuhunkin kuin puiden halailuun. Kyllä kansalaiset tämän vielä huomaavat, Aallon johtamana kannatus auttamatta alenee.

Ruåttalaiset ja Kristilliset:
Henriksson ja Essayah olivat jo kieli pitkällä menossa hallitukseen Sipilän ja Orpon pikku apureiksi "välttämättömiin" leikkaustalkoisiin oppositioaikaiset puheensa unohtaen.

SDP & Vasemmistoliitto
Hallituskriisin aikana ja sen jälkimainingeissa molemmat vaatisvat uusia vaaleja. Siinä mielessä jokseenkin ryhdikästä toiminitaa. Tosin  A. Rinne ja L. Andersson ovat monille sananmukaisesti punainen (v)aate ja sen kautta aivan mahdottomia äänestettäväksi. Tosin kummaltakaan puolueelta ei mitään erityisen radikaalia tai kinnostavaa  ole aikoihin kuultu.

eli Kenelle voi äänensä antaa?
 

]]>
13 http://karitorikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238832-kaikkien-puolueiden-kannatus-laskee#comments Eduskuntavaalit Hallituskriisi Persut Porvarit Punavihreät Sun, 18 Jun 2017 08:49:02 +0000 Kari Torikka http://karitorikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238832-kaikkien-puolueiden-kannatus-laskee
Tärkein asia säilyi, hallitus http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238722-tarkein-asia-sailyi-hallitus <p>Täällä on saanut runsaasti palstatilaa Perussuomalaisten hajaannus, ihan aiheesta kylläkin. Ei siitä sen enempää kuin se, että itsekunkin lienee asiaa harkinnut omista motiiveista ja arvomaailmasta lähtien.</p><p>Tärkeintä tässä kaikessa liennee kuitenkin se, että maassa on toimintakykyinen hallitus. Ei nykytilanteessa olisi ollut aikaa hukattavissa vaikeisiin hallitusneuvotteluihin. Siksi suuret &nbsp;asiat odottavat ratkaisuja.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Täällä on saanut runsaasti palstatilaa Perussuomalaisten hajaannus, ihan aiheesta kylläkin. Ei siitä sen enempää kuin se, että itsekunkin lienee asiaa harkinnut omista motiiveista ja arvomaailmasta lähtien.

Tärkeintä tässä kaikessa liennee kuitenkin se, että maassa on toimintakykyinen hallitus. Ei nykytilanteessa olisi ollut aikaa hukattavissa vaikeisiin hallitusneuvotteluihin. Siksi suuret  asiat odottavat ratkaisuja.

]]>
8 http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238722-tarkein-asia-sailyi-hallitus#comments hallitus Loikkarit Persut Fri, 16 Jun 2017 07:08:00 +0000 Raimo Tossavainen http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238722-tarkein-asia-sailyi-hallitus
Pakko todeta, noteeraan persut nyt korkeammalle http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238633-pakko-todeta-noteeraan-persut-nyt-korkeammalle <p>Lähipiiristäni varoitettiin, että kokoomuslaisena on äärimmäistä typeryyttä kirjoittaa mitään hyvää Jussi Halla-ahosta tai perussuomalaisista. Eipä sillä, en minä heihin mitenkään voisi kuvitella liittyväni eikä minulla ole mitään kotipuoluettani vastaan, mutta mielestäni Perussuomalaiset on nyt selkeämpi puolue. Se, mitä he ovat, on hyvässä kuin pahassakin selkeämpää ja ansaitsee tästä mielestäni noteerauksen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nurkissa niitä vilisee</strong></p><p>Olen sangen tietoinen, että omassa puolueessani on ns. Halla-aholaisia melko runsaastikin. En totta puhuen tiedä voisiko minut laskea sellaiseksi vai ei, koska tiettävästi Halla-aholaisuudelle ei ole tarkkaa poliittista tai lääketieteellistä diagnoosia. Monissa maahanmuuttoasioissa hänen kyynisen jäätävä ilmaisunsa kätkee kuitenkin sisäänsä myös käyttökelpoisia faktoja. Ongelma on enemmänkin se, että sen saman asian minkä humaani akateemikko sanoo kunnioituksella, tulkataan Halla-ahon tunteettomalla ilmaisulla vihanpidoksi. Se, minkä Frontexin edustaja sanoo ihmissalakuljettajista on hyväksyttävää debattia, kun Halla-ahon ilmaisuna sama asia on silmitöntä ihmisvihaa. Maahanmuuttoaiheissa näen enemmän kritisoitavaa tyylissä kuin asiassa. Toisaalta, minä en ole oikeusistuin enkä väitä olevani niiden yläpuolella - rikostuomio on tullut eikä se pohdiskelulla muuksi muutu.</p><p>Ns. vanha perussuomalaiset oli yhtä kuin Timo Soini. Hän oli kiero, naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tuhoava pölhökonservatiiviuskovainen, omaan ääneensä rakastunut oman planeettansa ainoa asukki. Hän otti tuen kaikilta, muttei antanut sitä kenellekään. Hän leikki säätiöillä raha-asioitaan samalla kun kritisoi muita vastaavasta toiminnasta. Silloiset persut olivat puolue jonka linja oli se, mitä Timo horoskoopista kunakin päivänä luki. Koen, että persuilla on jo nyt selkeämpi linja jota he ehkäpä selventävät lähitulevaisuudessa. Julkinen keskustelu voisi myös kaivata selkeytystä näiden &quot;sidosryhmien&quot; liitoksista puolueeseen. Siinä missä Hommaforum tai Suomen Sisu eivät tiettävästi ole koskaan tehneet mitään lähellekään laitonta, on vastarintaliike selvästi väkivaltainen ääriryhmä. Persuilla on erinomainen päätoimittaja mediassaan ja tämä on haaste mihin hän epäilemättä osaa vastata.</p><p>Tämän sanottuani jatkan toteamalla, että syyt miksi <strong>en</strong> pidä perussuomalaista ovat varsin selkeitä. Puheenjohtajansa osalta yksi asia on ylitse muiden: minulle seksuaalivähemmistöjen tasavertaiset oikeudet ovat tinkimätön ykkösasia. En voi kannattaa ihmistä, joka ei näe esimerkiksi tasa-arvoista avioliittolakia hyvänä asiana. Halla-aho ei ole tehnyt siitä saarnan aihetta, mikä on positiivista, mutta olen silti täysin eri mieltä linjasta. Sen sijaan varapuheenjohtajista on se mikä saa minut antamaan ylen. Tieteen, evoluution, ihmisoikeuksien, asiallisen keskustelun ja totta puhuen kaiken mahdollisen maalaisjärjen vastaista toimintaa on ns. kotitarpeiksi. On ikävällä tapaa mielenkiintoista nähdä miten kirjanoppinut puheenjohtaja toimii kun rinnallaan on yleissivistyksen kieltävä taistelupari. Minä pidän numeroista. Koen olevani kyynikko ja skeptikko, ensimmäinen puolisoni on tieteellinen metodi. Ounastelen, että Laura Huhtasaari vaatisi siihen liittoon avioeroa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Erimielisyys on sallittua</strong></p><p>Jouduin viimeksi muutama tunti sitten taas vaihteeksi kestämään nettiherjaa, koska katsoin että maailmassa on tilaa usealle mielipiteelle. Kas kummaa, olen tätä mieltä edelleen. Mielestäni on kriittisen tarpeellista, että demokraattisesti ilmaistaan myös ns. vääriä mielipiteitä. Perussuomalaiset vuosimallia nyt ovat yksi osa tätä. Mitä ilmeisemmin myös oikeaa nimeä hakeva uusi vaihtoehto voi sitä olla, joskin heidän osalta minulla ei oikein ole aavistustakaan mikä se linja on (joskin <a href="http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238544-ei-smp-vaan-sdp-20">spekuloin</a> sitä aiemmin). Ajokoulun opettajani oli opettajana kehno, mutta hän sanoi yhden asian viisaasti: maailmaan mahtuu meteliä.</p><p>Medialta toivoisin pitkää muistia. Nyt kun uuvakkeja suitsutetaan ja Soinia nostetaan Suomen pelastajaksi, on hyvä muistaa että aiemmin vihasitte näitä samoja ihmisiä syistä, jotka eivät ole mihinkään poistuneet. En kannata medialta vihanpitoa ketään vastaan, mutta en myöskään kriittisen katseen unohtamista. Suomessa tapahtuu pitkästä aikaa politiikkaa. Seuratkaamme sitä avoimin mielin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lähipiiristäni varoitettiin, että kokoomuslaisena on äärimmäistä typeryyttä kirjoittaa mitään hyvää Jussi Halla-ahosta tai perussuomalaisista. Eipä sillä, en minä heihin mitenkään voisi kuvitella liittyväni eikä minulla ole mitään kotipuoluettani vastaan, mutta mielestäni Perussuomalaiset on nyt selkeämpi puolue. Se, mitä he ovat, on hyvässä kuin pahassakin selkeämpää ja ansaitsee tästä mielestäni noteerauksen.

 

Nurkissa niitä vilisee

Olen sangen tietoinen, että omassa puolueessani on ns. Halla-aholaisia melko runsaastikin. En totta puhuen tiedä voisiko minut laskea sellaiseksi vai ei, koska tiettävästi Halla-aholaisuudelle ei ole tarkkaa poliittista tai lääketieteellistä diagnoosia. Monissa maahanmuuttoasioissa hänen kyynisen jäätävä ilmaisunsa kätkee kuitenkin sisäänsä myös käyttökelpoisia faktoja. Ongelma on enemmänkin se, että sen saman asian minkä humaani akateemikko sanoo kunnioituksella, tulkataan Halla-ahon tunteettomalla ilmaisulla vihanpidoksi. Se, minkä Frontexin edustaja sanoo ihmissalakuljettajista on hyväksyttävää debattia, kun Halla-ahon ilmaisuna sama asia on silmitöntä ihmisvihaa. Maahanmuuttoaiheissa näen enemmän kritisoitavaa tyylissä kuin asiassa. Toisaalta, minä en ole oikeusistuin enkä väitä olevani niiden yläpuolella - rikostuomio on tullut eikä se pohdiskelulla muuksi muutu.

Ns. vanha perussuomalaiset oli yhtä kuin Timo Soini. Hän oli kiero, naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tuhoava pölhökonservatiiviuskovainen, omaan ääneensä rakastunut oman planeettansa ainoa asukki. Hän otti tuen kaikilta, muttei antanut sitä kenellekään. Hän leikki säätiöillä raha-asioitaan samalla kun kritisoi muita vastaavasta toiminnasta. Silloiset persut olivat puolue jonka linja oli se, mitä Timo horoskoopista kunakin päivänä luki. Koen, että persuilla on jo nyt selkeämpi linja jota he ehkäpä selventävät lähitulevaisuudessa. Julkinen keskustelu voisi myös kaivata selkeytystä näiden "sidosryhmien" liitoksista puolueeseen. Siinä missä Hommaforum tai Suomen Sisu eivät tiettävästi ole koskaan tehneet mitään lähellekään laitonta, on vastarintaliike selvästi väkivaltainen ääriryhmä. Persuilla on erinomainen päätoimittaja mediassaan ja tämä on haaste mihin hän epäilemättä osaa vastata.

Tämän sanottuani jatkan toteamalla, että syyt miksi en pidä perussuomalaista ovat varsin selkeitä. Puheenjohtajansa osalta yksi asia on ylitse muiden: minulle seksuaalivähemmistöjen tasavertaiset oikeudet ovat tinkimätön ykkösasia. En voi kannattaa ihmistä, joka ei näe esimerkiksi tasa-arvoista avioliittolakia hyvänä asiana. Halla-aho ei ole tehnyt siitä saarnan aihetta, mikä on positiivista, mutta olen silti täysin eri mieltä linjasta. Sen sijaan varapuheenjohtajista on se mikä saa minut antamaan ylen. Tieteen, evoluution, ihmisoikeuksien, asiallisen keskustelun ja totta puhuen kaiken mahdollisen maalaisjärjen vastaista toimintaa on ns. kotitarpeiksi. On ikävällä tapaa mielenkiintoista nähdä miten kirjanoppinut puheenjohtaja toimii kun rinnallaan on yleissivistyksen kieltävä taistelupari. Minä pidän numeroista. Koen olevani kyynikko ja skeptikko, ensimmäinen puolisoni on tieteellinen metodi. Ounastelen, että Laura Huhtasaari vaatisi siihen liittoon avioeroa.

 

Erimielisyys on sallittua

Jouduin viimeksi muutama tunti sitten taas vaihteeksi kestämään nettiherjaa, koska katsoin että maailmassa on tilaa usealle mielipiteelle. Kas kummaa, olen tätä mieltä edelleen. Mielestäni on kriittisen tarpeellista, että demokraattisesti ilmaistaan myös ns. vääriä mielipiteitä. Perussuomalaiset vuosimallia nyt ovat yksi osa tätä. Mitä ilmeisemmin myös oikeaa nimeä hakeva uusi vaihtoehto voi sitä olla, joskin heidän osalta minulla ei oikein ole aavistustakaan mikä se linja on (joskin spekuloin sitä aiemmin). Ajokoulun opettajani oli opettajana kehno, mutta hän sanoi yhden asian viisaasti: maailmaan mahtuu meteliä.

Medialta toivoisin pitkää muistia. Nyt kun uuvakkeja suitsutetaan ja Soinia nostetaan Suomen pelastajaksi, on hyvä muistaa että aiemmin vihasitte näitä samoja ihmisiä syistä, jotka eivät ole mihinkään poistuneet. En kannata medialta vihanpitoa ketään vastaan, mutta en myöskään kriittisen katseen unohtamista. Suomessa tapahtuu pitkästä aikaa politiikkaa. Seuratkaamme sitä avoimin mielin.

]]>
2 http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238633-pakko-todeta-noteeraan-persut-nyt-korkeammalle#comments Jussi Halla-aho Kotimaan politiikka Persut Wed, 14 Jun 2017 19:45:41 +0000 Kyuu Eturautti http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238633-pakko-todeta-noteeraan-persut-nyt-korkeammalle
Halla-Ahon ja persujen itku ja valitus http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238559-halla-ahon-ja-persujen-itku-ja-valitus <p>Ihmetyttää kovasti tämä Halla-Ahon ja persujen valitus nykyisestä tilanteesta. Valitus siitä, että ei ole toimittu demokraattisesti, ei ole kohdeltu oikein ja kaikki meni väärin.</p><p>Suomessa saa vaihtaa puoluetta, vaihtaa eduskuntaryhmää, erota ja liittyä ihan mihin puolueeseen vaan, ja koska tahansa.</p><p>Suomessa suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee yleensä pääministeri ja hän valitsee mieluisat hallituskumppanit. Hän tekee valintansa niinkuin haluaa, ja jos löytävät yhteisymmärryksen puolueiden kanssa, hallitus syntyy.&nbsp;</p><p>Valinta on pääministerin käsissä ja siihen voi vaikuttaa henkilökemiat, linja, arvot, tai ihan miltä pääministeristä tuntuu, tämäkin on demokraattista.</p><p>Miksi persut ja Halla-Aho nyt sitten ovat niin vihaisia, tottakai se harmittaa, kun omasta puolueesta häviää valtaosa, ei se tietenkään ole ihmeellistä.</p><p>Mutta nythän hänellä on se haluamansa uskollisten joukko, joka ei kyseenalaista linjaa, kaikki on nyt auki hänelle ja hän saa tehdä sellaista politiikkaa kuin haluaa, ei ole vanhoja änkyröitä häiritsemässä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaikkiin näihin tapahtumiin on olemassa se tuomari, ja se on kansa. Kansa sitten vaaleissa kertoo kuka oli petturi, kenellä on sitä uskottavuutta ja kenen linja on kansan mielestä oikea.</p><p>&nbsp;</p><p>Lopettakaa nyt jo se itku ja valitus ja tehkää sitä politiikkaa mikä on teille sopivaa, mennyt on mennyttä ja valittamalla se ei parane.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ihmetyttää kovasti tämä Halla-Ahon ja persujen valitus nykyisestä tilanteesta. Valitus siitä, että ei ole toimittu demokraattisesti, ei ole kohdeltu oikein ja kaikki meni väärin.

Suomessa saa vaihtaa puoluetta, vaihtaa eduskuntaryhmää, erota ja liittyä ihan mihin puolueeseen vaan, ja koska tahansa.

Suomessa suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee yleensä pääministeri ja hän valitsee mieluisat hallituskumppanit. Hän tekee valintansa niinkuin haluaa, ja jos löytävät yhteisymmärryksen puolueiden kanssa, hallitus syntyy. 

Valinta on pääministerin käsissä ja siihen voi vaikuttaa henkilökemiat, linja, arvot, tai ihan miltä pääministeristä tuntuu, tämäkin on demokraattista.

Miksi persut ja Halla-Aho nyt sitten ovat niin vihaisia, tottakai se harmittaa, kun omasta puolueesta häviää valtaosa, ei se tietenkään ole ihmeellistä.

Mutta nythän hänellä on se haluamansa uskollisten joukko, joka ei kyseenalaista linjaa, kaikki on nyt auki hänelle ja hän saa tehdä sellaista politiikkaa kuin haluaa, ei ole vanhoja änkyröitä häiritsemässä.

 

Kaikkiin näihin tapahtumiin on olemassa se tuomari, ja se on kansa. Kansa sitten vaaleissa kertoo kuka oli petturi, kenellä on sitä uskottavuutta ja kenen linja on kansan mielestä oikea.

 

Lopettakaa nyt jo se itku ja valitus ja tehkää sitä politiikkaa mikä on teille sopivaa, mennyt on mennyttä ja valittamalla se ei parane.

]]>
48 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238559-halla-ahon-ja-persujen-itku-ja-valitus#comments Halla-aho Halla-aholaiset Persut Wed, 14 Jun 2017 04:34:02 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238559-halla-ahon-ja-persujen-itku-ja-valitus
Persut poliittisen hyökkäyksen kohteena http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238552-persut-poliittisen-hyokkayksen-kohteena <p>Ei ole uutinen, että tiedotusvälineet kohtelevat usein näkyvän nurjasti ja tarkoitushakuisesti Persuja. Silti ehdin miettiä, mitä on tekeillä kun uutisoinnin agenda laajasti näytti olevan Halla-ahon vähättely ja jopa solvauksenmakuinen kirjoittelu hänen tultua valituksi puolueen uudeksi johtajaksi. Käsitykseni mukaan hänen valinta johtajaksi tapahtui demokraattisesti ja täysin normaaliin tapaan. Siitä huolimatta alkoi ilmestyä väitteitä Persujen &rdquo;kaappaamisesta&rdquo;. Ihmetyttää hieman kuka on kaapannut ja miten, jos puoluekokouksessa on sääntöjen mukaisesti valittu uusi johtaja? Ehkä väitteiden esittäjät voisivat hieman kertoa lisää?</p><p>Merkillistä, että mediamöly saattaa vaikuttaa muidenkin puolueiden edesottamuksiin. Kokoomuksen suunnalta alkoi kuulua ääniä, että hallitusyhteistyötä ei pitäisi tehdä Persujen kanssa. Mitähän tuollaisesta kenkkuilusta pitäisi ajatella? Persujen politiikkahan oli edelleen muuttumaton ja sama kuin ennenkin. Ainoa muutos oli, että uusi mies oli valittu puolueen johtoon. Miksi puututtiin demokraattisesti tehtyyn henkilövalintaan toisessa puolueessa? Oliko tarkoitus vastustaa demokratiaa ja demokraattisesti valittua henkilöä?</p><p>Ihmetykseni oli suuri ja pidän moitittavana tekona, että Sipilä meni mukaan tuohon henkilövastaiseen peliin. Vaikka Halla-aho ei esittänyt mitään uusia vaatimuksia, niin hallitusyhteistyö ei vaan sopinut muille. Tuota voisi kutsua vaikkapa ilkeämieliseksi koulukiusaajapolitiikaksi. Aiempiin sääntöihin sitoutuvalle Halla-aholle osoitettiin ovea antamatta edes mahdollisuutta.</p><p>Selittely, että &rdquo;puolue ei ole enää sama&rdquo; vaikuttaa ainakin ulkopuolisin silmin oudolta. Muutettiinko puolueohjelmakin samalla, kun uusi johtaja valittiin? En ole kuullut tuollaisesta tai nähnyt kenenkään vetoavan sellaiseen.</p><p>Persujen syrjintä pelkästään yhden henkilön perusteella ilman että politiikassa olisi tehty muutosta on aika härskiä ottaen huomioon, että Persut sitoutuivat edelleen hallitusohjelmaan. Äänestäjät ovat valinneet Persut ja aivan samoin demokraattisesti on Halla-aho valittu Persujen johtajaksi.</p><p>Onko siis Kokoomuksen ja Keskustan uusi poliittinen linja väheksyä ja halventaa demokraattisesti valittua johtajaa? Sittenhän olisi Orponkin pitänyt vastavuoroisesti saada samanlainen kampanja päällensä tultuaan Kokoomuksen johtajaksi. Henkilöprofiiliin meneviä syitähän voidaan aina keksiä. Samoin olettaisin Sipilänkin jo sen kokemusperäisesti hyvin muistavan. Itse en toivo hallituksesta käytökseltään mitään koulukiusaajien jengiä.</p><p>Persut rikottiin Kokoomuksen ja Keskustan voimin. Arvattavasti vasemmalla ei oltu tuosta pahoillaan. Persuille ei jätetty vaihtoehtoa jos hallituksessa aikoo olla. Kokoomus ja Keskusta sanelivat asian yksipuolisesti.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ei ole uutinen, että tiedotusvälineet kohtelevat usein näkyvän nurjasti ja tarkoitushakuisesti Persuja. Silti ehdin miettiä, mitä on tekeillä kun uutisoinnin agenda laajasti näytti olevan Halla-ahon vähättely ja jopa solvauksenmakuinen kirjoittelu hänen tultua valituksi puolueen uudeksi johtajaksi. Käsitykseni mukaan hänen valinta johtajaksi tapahtui demokraattisesti ja täysin normaaliin tapaan. Siitä huolimatta alkoi ilmestyä väitteitä Persujen ”kaappaamisesta”. Ihmetyttää hieman kuka on kaapannut ja miten, jos puoluekokouksessa on sääntöjen mukaisesti valittu uusi johtaja? Ehkä väitteiden esittäjät voisivat hieman kertoa lisää?

Merkillistä, että mediamöly saattaa vaikuttaa muidenkin puolueiden edesottamuksiin. Kokoomuksen suunnalta alkoi kuulua ääniä, että hallitusyhteistyötä ei pitäisi tehdä Persujen kanssa. Mitähän tuollaisesta kenkkuilusta pitäisi ajatella? Persujen politiikkahan oli edelleen muuttumaton ja sama kuin ennenkin. Ainoa muutos oli, että uusi mies oli valittu puolueen johtoon. Miksi puututtiin demokraattisesti tehtyyn henkilövalintaan toisessa puolueessa? Oliko tarkoitus vastustaa demokratiaa ja demokraattisesti valittua henkilöä?

Ihmetykseni oli suuri ja pidän moitittavana tekona, että Sipilä meni mukaan tuohon henkilövastaiseen peliin. Vaikka Halla-aho ei esittänyt mitään uusia vaatimuksia, niin hallitusyhteistyö ei vaan sopinut muille. Tuota voisi kutsua vaikkapa ilkeämieliseksi koulukiusaajapolitiikaksi. Aiempiin sääntöihin sitoutuvalle Halla-aholle osoitettiin ovea antamatta edes mahdollisuutta.

Selittely, että ”puolue ei ole enää sama” vaikuttaa ainakin ulkopuolisin silmin oudolta. Muutettiinko puolueohjelmakin samalla, kun uusi johtaja valittiin? En ole kuullut tuollaisesta tai nähnyt kenenkään vetoavan sellaiseen.

Persujen syrjintä pelkästään yhden henkilön perusteella ilman että politiikassa olisi tehty muutosta on aika härskiä ottaen huomioon, että Persut sitoutuivat edelleen hallitusohjelmaan. Äänestäjät ovat valinneet Persut ja aivan samoin demokraattisesti on Halla-aho valittu Persujen johtajaksi.

Onko siis Kokoomuksen ja Keskustan uusi poliittinen linja väheksyä ja halventaa demokraattisesti valittua johtajaa? Sittenhän olisi Orponkin pitänyt vastavuoroisesti saada samanlainen kampanja päällensä tultuaan Kokoomuksen johtajaksi. Henkilöprofiiliin meneviä syitähän voidaan aina keksiä. Samoin olettaisin Sipilänkin jo sen kokemusperäisesti hyvin muistavan. Itse en toivo hallituksesta käytökseltään mitään koulukiusaajien jengiä.

Persut rikottiin Kokoomuksen ja Keskustan voimin. Arvattavasti vasemmalla ei oltu tuosta pahoillaan. Persuille ei jätetty vaihtoehtoa jos hallituksessa aikoo olla. Kokoomus ja Keskusta sanelivat asian yksipuolisesti.

]]>
5 http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238552-persut-poliittisen-hyokkayksen-kohteena#comments Hallitusvastuu Hyökkäys Persut Wed, 14 Jun 2017 00:25:38 +0000 Arto Jääskeläinen http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238552-persut-poliittisen-hyokkayksen-kohteena
Kuka jättää persut ensin? http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238379-kuka-jattaa-persut-ensin <p>Veikataanpa kuka- ja kuinka monta persua jättää Halla-Ahon porukat.&nbsp;</p><p>Minä veikkaan, että Jari Lindström, Jussi Niinistö etunenässä. Muitakin varmaan tulee, mutta mielenkiintoista nähdä kuinka monta.&nbsp;</p><p>Eihän tuossa nykypersuissa ole kenelläkään tavallisella politiikolla mahdollisuuksia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Veikataanpa kuka- ja kuinka monta persua jättää Halla-Ahon porukat. 

Minä veikkaan, että Jari Lindström, Jussi Niinistö etunenässä. Muitakin varmaan tulee, mutta mielenkiintoista nähdä kuinka monta. 

Eihän tuossa nykypersuissa ole kenelläkään tavallisella politiikolla mahdollisuuksia.

]]>
21 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238379-kuka-jattaa-persut-ensin#comments hallitus Hallituskriisi Jussi Halla-aho Persut Mon, 12 Jun 2017 11:42:12 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238379-kuka-jattaa-persut-ensin
Halla-Aho kaataa hallituksen? - Tai sitten ei http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237882-halla-aho-kaataa-hallituksen-tai-sitten-ei <p>Mielenkiintoista höpinää Aamulehdessä, siitä, että jos Halla-Aho valitaan puheenjohtajaksi, niin Soinilaiset muodostavat oman eduskuntaryhmän ja jatkavat hallituksessa.</p><p>Mistähän tällaisia juttuja oikein tulee, ja mitkähän ovat ne &#39;&#39;luotettavat&#39;&#39; lähteet :)</p><p>Onko tuollainen mahdollista? Persuista ei ota selvää, ja voihan se olla mahdollista, jos kokoomus sanoo yhteistyölle ei.</p><p>Onhan sitä puolueita jakaantunut ennenkin, ja kun tietää miten erilaista porukkaa persuissa on, niin kaikkihan on varmaan mahdollista.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mielenkiintoista höpinää Aamulehdessä, siitä, että jos Halla-Aho valitaan puheenjohtajaksi, niin Soinilaiset muodostavat oman eduskuntaryhmän ja jatkavat hallituksessa.

Mistähän tällaisia juttuja oikein tulee, ja mitkähän ovat ne ''luotettavat'' lähteet :)

Onko tuollainen mahdollista? Persuista ei ota selvää, ja voihan se olla mahdollista, jos kokoomus sanoo yhteistyölle ei.

Onhan sitä puolueita jakaantunut ennenkin, ja kun tietää miten erilaista porukkaa persuissa on, niin kaikkihan on varmaan mahdollista.

 

 

]]>
8 http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237882-halla-aho-kaataa-hallituksen-tai-sitten-ei#comments Halla-aho hallitus Keskusta Kokoomus Persut Sat, 03 Jun 2017 07:41:16 +0000 petteri ritala http://valpperi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237882-halla-aho-kaataa-hallituksen-tai-sitten-ei