hautakangas Kyttäyksestä kannustamiseen, rötösherrat kuriin jne.

Kaikki blogit puheenaiheesta Ne bis in idem

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kysymyksiä herättävä ne bis in idem -tulkinta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 15.11.2016 uuden ne bis in idem -kieltoa koskevan ratkaisun Norjaa koskevassa tapauksessa (A and B v. Norway). Kysymys oli siitä, oliko valittajia ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan vastaisesti rangaistu kahdesti, kun he olivat perinteisen pohjoismaisen mallin mukaisesti joutuneet sekä syytteeseen että maksamaan veronkorotusta saman verorikoksen johdosta. EIT totesi suuren jaoston ratkaisussaan yksiselitteisesti seuraavaa: 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä